CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT KHD 
Địa chỉ :  17/43 Gò Dầu, p. Tân Quý, Q. Tân Phú, TP HCM 
Điện thoại :  028-35591229   -     Fax     : (84-8) 3813 4680
Email  :  info.khdengineering@gmail.com   -    Website  : www.khd.com.vn
Hotline :  0908 958 000/ 0908 507 021 
Họ tên : (*)
Công ty : (*)
Email : (*)
Địa chỉ : (*)
Điện thoại : (*)
Liên hệ tới phòng :
Nội dung liên lạc : (*)
Mã bảo vệ : (*)